תקנון האתר

כללי

 • אתר www.shirideitch.com  (להלן "האתר") הוקם ומופעל על ידי שירי דייטש (להלן "בעלת האתר"), ח.פ. 515764405. כתובת: שני 58 מודיעין.
 • האתר מכיל מידע אודות שירותים המוצעים על ידי בעלת האתר, מספק מאמרים ומידע בנושא למידה ומשמש גם כחנות וירטואלית לרכישת מוצרי ידע דיגיטליים על ידי משתמשים הגולשים באתר. 
 • בעלת האתר מצהירה שהיא בעלת הזכויות לפרסום מוצרי הידע ולמכירתם.
 • כל התכנים המפורסמים באתר נכתבים על ידינו. אם חלה טעות או אם נפגעתם מתוכן כלשהו באתר, אנא פנו אלינו דרך טופס צור קשר ונטפל בבעיה במהירות.
 • השימוש והרכישה באתר האינטרנט כפופים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
 • בעלת האתר שומרת על הזכות לשנות את תנאי השימוש והתקנון מפעם לפעם ללא הודעה מוקדמת.
 • התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין בעלת האתר. כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתם מקבלים עליכם את התקנון, מאשרים הסכמתכם לתקנון ומצהירים כי קראתם אותם והבנת את תוכנו. 

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות עיצוב וגרפיקה, תכנים, טקסטים, תמונות, טכנולוגיות, תהליכים, שיטות, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול באתר, הינן בבעלות מלאה ובלעדית של בעלת האתר.
 • אין לעשות כל שימוש בחומרים הנמצאים באתר ללא אישור מפורש, מראש ובכתב מבעלת האתר.
 • בעלת האתר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק זכות כלשהי בתכולתו.
 • האתר ותכולתו נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. 
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למכור ו/או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או אתר מכירות זה, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מבעלת האתר.
 • בעלת האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות  האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

מדיניות פרטיות 

 • הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לדיוור ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע רכישה באתר, המשתמש מסכים ומאשר לבעלת האתר לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותה ו/או לפעילות האתר, לרבות הצעות לרכישת מוצר ו/או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות למשתמשים.
 • בעלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת בעלת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא בעלת האתר אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם למשתמש, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • בעלת האתר רשאית להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם המשתמש, לצורכי דיוור ישיר או לצורך פרסום.
 • בעלת האתר מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים לצרכים אחרים ולא למסור את פרטי המשתמשים לצד שלישי (למעט לחברות האשראי) ללא קבלת אישור מוקדם מהמשתמש.
 • במידה שהמשתמש מעוניין להיגרע ממאגר המידע של בעלת האתר יודיע על כך לבעלת האתר בכתב (יימחקו כלל הפרטים פרט לפרטי רכישה שבוצעו).
 • ראו פירוט נוסף בתנאי הפרטיות באתר.

מדיניות אחריות

 • בעלת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת ו/או בכל הקשור למוצרים ו/או לשירותים שיירכשו.

שירותים המוצעים באתר

 • האתר מציע מגוון שירותים כמפורט להלן:
  • רכישת מוצרים.
  • גלישה ועיון בתכנים שונים.
  • שיתוף פריטים ו/או תכנים מן האתר ע”י המשתמש באמצעות רשתות חברתיות, כתיבת תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק ופלטפורמות אחרות של בעלת האתר. 
  • הרשמה לדיוור – קבלת מידע תוכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש.
 • מובהר כי בעלת האתר אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ובעלת האתר תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. 
 • מובהר, כי בעלת האתר רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו/או כל רשת חברתית כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט עשוי לפגוע בשמה של בעלת האתר ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
 • כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לבעלת האתר את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או כל רשת חברתית ללא תשלום כלשהו. זכות זו של בעלת האתר תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת התכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו/או כל רשת חברתית, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. 
 • המשתמש מאשר כי לבעלת האתר מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של בעלת האתר ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של בעלת האתר בעיני הציבור.

מוצרים ומדיניות אספקה

 • מוצרים הינם מדריכים מקצועיים, פורמטים, סרטונים וכיו"ב כמוצרים דיגיטליים בלבד. אין הכוונה להכשרות/סדנאות/פגישות יעוץ.
 • המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הוא מחיר המוצר העדכני.
 • מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר, יהיו תקפים במועד ביצוע ההזמנה וכוללים מע"מ.
 • המוצר שהוזמן יהיה זמין מיידית להורדה לאחר שמולאו פרטי התשלום. בעלת האתר תספק את המוצרים אשר הוזמנו בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום על ידי חברת האשראי. 
 • התשלום באתר יתבצע בכרטיס אשראי השייך למשתמש ושפרטי זהותו תואמים את נתוני המשתמש אשר הוזנו במערכת.
 • מגוון המוצרים, מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

קנייה באתר

 • האתר מאפשר לגולשים לרכוש מוצרים דיגיטליים, כשפעולת התשלום מתבצעת באמצעות מערכת הסליקה של משולם-פתרונות תשלום (להלן “משולם”). 
 • השימוש והרכישה באתר מותרים מגיל 18 ומעלה.
 • בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצרים בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה.
 • עסקת הרכישה מאובטחת ע"י חברת משולם לשם הגנת פרטי המשתמשים. בעלת האתר אינה אחראית לסליקה ולאבטחת הסליקה אשר באחריות שירות הסליקה של משולם. בכל בעיה בנוגע לתשלום, אופן התשלום או חיובים נוספים יש לפנות למשולם. החיובים הינם לפי תנאי השימוש של משולם.
 • מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
 • תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שבעלת האתר תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים והמקובלים. במקרה שבו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי– יקבל המשתמש הודעה מתאימה.
 • המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר בעת ביצוע הרכישה ישמש בין השאר לשליחת דיוורים בדואר אלקטרוני בנוגע לתכנים ועדכונים באתר ו/או מבצעים מיוחדים, זאת למעט במקרה שהמשתמש לא נתן את אישורו לכך על ידי הסרת הסימון בתיבת הסימון לאישור דיוור המופיעה באתר המכירה. 
 • בעלת האתר לא שומרת פרטים מזהים על אופן הסליקה, מספר כרטיס האשראי וכו’. פרטים אלו נשמרים בחברת משולם וניתן לקרוא עליהם בתנאי השימוש של אתר משולם בכתובת https://www.meshulam.biz/ אשר מתעדכנים מפעם לפעם.
 • הגולשים מצהירים ומתחייבים שהם מודעים לתקנות האתר ומסכימים להוראותיו ולא תהיה להם /או למי מטעמם כל טענה או תביעה במישרין או בעקיפין כנגד בעלת האתר.

מדיניות אחריות

 • בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. 
 • כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע באתר ו/או במוצרים המוצעים בו, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר הוא על המשתמש בלבד.

ביטול עסקה 

 • זכות המשתמש לביטול הרכישה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן 1981, הוראות חוק המכר, הוראות חוק כרטיסי חיוב ובכפוף למדיניות בעלת האתר. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, במקרה שבו מדובר בטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (כגון: ספרים, קלטות) – אין זכות ביטול עסקה.  כלומר, על מוצרים דיגיטליים לא תינתן אפשרות להחזר כספי לאחר שהמשתמש פתח את הגישה למוצר (כלומר, צרך את המוצר).
 • בעלת האתר רשאית לבטל עסקה כולה או את חלקה במקרים הבאים:
 • טעות קולמוס במחיר / בתיאור המוצר.
 • תקלה טכנית שמנעה מהגולשים באתר להשתמש בו באופן תקין.
 • כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

הכשרות, סדנאות ופגישות יעוץ 

 • המשתמש רשאי לבטל הזמנת הכשרה/סדנה/פגישת יעוץ על ידי הודעה בכתב עד 2 ימי עסקים לפני מועד ההכשרה/הסדנה/פגישת היעוץ.
 • בעת ביטול הכשרה/סדנה/פגישת יעוץ פחות מ-2 ימי עסקים לפני תחילתה, יחויב המשתמש בסכום המלא.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד.
 • לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו, ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין
באמצעות הדואר האלקטרוני: shirideitch@gmail.com
או בטלפון במקרים דחופים: 052-3610101

לעולם לא אעביר את המייל שלך לאחרים. ניתן לצאת מהרשימה בכל זמן בלחיצת כפתור.

לעולם לא אעביר את המייל שלך לאחרים. ניתן לצאת מהרשימה בכל זמן בלחיצת כפתור.