"בחן את עצמך" - למידה היברידית

האם אתם באמת יודעים מהי למידה היברידית?

לחצו על הוידאו ונסו לזהות אילו מהמקרים שיוצגו הם דוגמה ללמידה היברידית:

*מומלץ להפעיל רמקולים.
*לצופים מהנייד- יש ללחוץ על סמל היד שיופיע על המסך.